WATER ONTKALKER VIR HARDE WATER

Die gebruik van ‘n waterversagter in u woning kan groot moeite en nog groter kostes teweegbring. Die doel van die waterversagter is hoofsaaklik om minerale uit die water toevoer te verwyder en sodoende verkalking in die pype, waterverhitters (geysers) en ander huishoudilike items te verminder en te verhoed.

Vergeet die koste van ‘n nuwe geyser, dink aan die ongemak om sonder een te wees en natuurlik die groot skoonmaak daarna. Vervang ‘n pyp binne die badkamer muur en kyk na die gemors jy daarna sit.

Waterversagters verander “harde water” na “sagte water” toe. Daar is verskeie water versagter produkte in die mark met verskillende metodes waardeur die water versag word. Dit wissel van hars spoelings tot toestelle wat deur middel van elektroniese komponente kalk uit die water verwyder.

Die SA Water Purification water ontkalker wat maklik in u huidige water toevoer sisteem geinstaleer kan word werk met die nuutste elektroniese komponente.

Water Versagter ~ Water Ontkalker

Wanneer die hardheid uit water verwyder is word self wasmiddels soos sepe baie meer effektief en minder word benodig om dieselfde resultate te bereik.

In  sommige areas word drukpompe verlang om die nodige druk te verkaf vir die watersuiweraar, of versagter, om effektief te werk. Ons verkaf dan ook hierdie druk pompe aan u waar benodig.

Contact SA Water