WATER SUIWERAAR TRU-OSMOSE

Water suiweraar vir besmette, vuil, brak, sout, en alle ongesonde water toestande vir menslike gebruik kan met ‘n Tru-Osmose of te wel “Reverse Osmosis” en staan ook bekend in die algemeen as R.O.’s behandel word. Hierdie toestelle kan in verskillende fases verkry word met n verskillende hoeveelheid van filters wat dit mag gebruik om u water te suiwer.

Hierdie watersuiwerings toestelle is baie gewild omdat so effektief is en baie lae onderhouds kostes behels. Filters word tussen 12 en 18 maande vervang, afhangende van die volume water wat daardeur gaan gedurende die tydperk.

R.O’s verander enige water naby na die gehalte van reën water, en sal u van baie beter gesondheid verseker.

Talle siektes en skete kan aan besoedelde of kalk water toegeskryf word soos nierstene ens.

Watersuiweraars verwyder oor die algemeen alle chloor neerslae uit die water wat deur owerhede gebruik word omwater mee te suiwer. Chloor is baie ongesond vir die mens en dit is belangrik om dit uit die water te verwyder alvorens u daarvan drink.

Onsuiwerhede word deur water steriliseerders geneutraliseer en verwyder om aan u suiwer, gesonde water te voorsien.

In  sommige areas word drukpompe verlang om die nodige druk te verkaf vir die watersuiweraar.

Ons verkaf dan ook hierdie druk pompe aan u waar benodig.

Contact SA Water